Dekalkomania lub Kalkomania, technika mechaniczna zdobienia ceramiki, stosowana w produkcji przemysłowej; polega na posługiwaniu się gotowymi kalkami z ornamentem, które pokrywa się farbą i odbija na przedmiotach, jak przy technice drukarskiej.