Biskuit, biskwit oznacza wyrób ceramiczny nieszkliwiony po wypaleniu.

W technologii ceramiki słowo biskwit oznacza wyroby ceramiczne ?wstępnie wypalone?, które są nasiąkliwe dla wody i są przeznaczone do ponownego wypalenia po ich poszkliwieniu. Termin ?porcelana biskwitowa? oznacza nieszkliwione, jednokrotnie wypalone, spieczone wyroby. Porcelana biskwitowa zalicza się do rodzaju tzw. porcelana miękka (Porcelana typu ?parian ?).