SStożek Segera, stożek ceramiczny - ceramiczny wzorzec (trójścienny ostrosłup ścięty o określonych wymiarach) do oznaczania ogniotrwałości oraz pomiaru temperatury wypalania wyrobów ceramicznych (źródło: słownik PWN)

Stożki segera wykonane są z tak dobranego materiału, że przy ogrzaniu ich do określonej temperatury, zwanej temperaturą zgięcia stożka, zginają się dotykając wierzchołkiem podstawy.