Pirometr - przyrząd pomiarowy do określania temperatury w piecu. Stożki pirometryczne są pewnym rodzajem pirometru, należą do nich np. stożki Segera ustawiane w piecu ceramicznym.

Do pomiaru temperatur używane są także pirometry optyczne, w których jasność świecenia badanego obiektu jest porównywana z jasnością obiektu wzorcowego (np. żarnika). Działa w oparciu o analizę promieniowania cieplnego emitowanego przez badane ciała.