MMufla - komora lub skrzynia wykonana z materiałów ogniotrwałych, chroniąca umieszczone w niej wyroby ceramiczne przed bezpośrednim oddziaływaniem płomienia i gazów spalinowych w czasie wypalania.