Formowanie ceramiki: głównymi sposobami formowania ceramiki artystycznej są: ręczne lepienie (różne odmiany), toczenie na kole, odlewanie z formy, odciskanie z formy, toczenie na formie, prasowanie z mas półsuchych.