BBianchetto (bianczetto) lub Mezzamaiolica, naczynia powlekane po wypaleniu warstwą rozrzedzonej gliny szlachetniejszej, zwykle białej, na której malowano wzór. Całość powlekana przeźroczystą glazurą ołowiową. Technikę tę stosowano we Włoszech w w. XIII i XIV (Orvieto, Faenza).