DDongyao - seladon z północy - wyroby ceramiczne wykonywane w północnych Chinach w okresie dynastii Song (960 - 1279). Te wyroby ceramiczne charakteryzują się szarym lub żółtawym czerepem kamionkowym z rytą dekoracją relifową pod oliwkowozielonym szkliwem.