Rydzewo. 30 kwietnia 2011r

To warto odwiedzić...Rydzewska Majówka.
Data: 30 kwietnia
Miejsce: plac przy Gospodzie "Pod Czarnym Łabędziem" w Rydzewie
Atrakcje: Warsztaty garncarstwa - Pracownia Ceramiki Ogniem Malowana, Jarmark Staroci i Rękodzieła, Konkurs kapel Ludowych, koncert "Kaliny" i "Marcinanek", Przegląd Lokalnych Tradycji Kulinarnych - Potrawa z mazurskiej ryby, Mistrzostwa Świata w Rżeniu Konia.

Organizatorzy: Ośrodek Kultury w Miłkach, Starostwo Powiatowe w Giżycku, Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku, Urząd Gminy Miłki oraz Gospoda "Pod Czarnym Łabędziem" w Rydzewie.

 

Głównym celem przeglądu jest podkreślenie tożsamości kulturowej, wymiana doświadczeń oraz pomoc zespołom w szerszej prezentacji dorobku. Majówka pomyślana jest jako impreza propagująca twórców muzyki ludowej oraz jako integrująca przedstawicieli różnych kultur zamieszkujących szeroko rozumiany region Polski Płn.-Wsch., i tak mniejszości litewskie, ukraińskie, niemieckie, białoruskie, Mazurów, Warmiaków, Kurpi, Podlasian i Suwalczan.
[źródło: organizator]

Share |