Giżycko. Listopad 2009. Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE.

Uczniowie Gimnazjum nr 2 przy pracyGrażyna Kopeć w 'Ogniem Malowana' wprowadza uczniów w tajniki garncarstwa.

Uczniowie Gimnazjum nr 2 z Giżycka w ramach zajęć plastycznych (opiekun - Pani Alicja Ingielewicz) współfinansowanych z UE przechodzą podstawowy kurs ceramiczny.

Zajęcia, które odbywają się w pracowni ceramicznej 'Ogniem Malowana' są częścią dużego projektu, w którym weźmie udział 1716 uczniów uczących się w szkołach na terenie Gminy Miejskiej Giżycko.

Uczniowie Ci pragną rozwijać swoje pasje i zainteresowania pozalekcyjne: artystyczne, matematyczno ? przyrodnicze, informatyczne oraz językowe.

Cele projektu:

  • Główny - wyrównanie szans edukacyjnych uzdolnionych dzieci i młodzieży z giżyckich szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz podniesienie jakości kształcenia.
  • Szczegółowe:
    - stworzenie oferty zajęć rozwijających kompetencje kluczowe z uwzględnieniem aktywnego i bezpośredniego obcowania ze sztuką,
    - zwiększenie motywacji do dalszego pogłębiania wiedzy, rozwijania talentów i zainteresowań przez uczestnictwo w atrakcyjnych zajęciach pozalekcyjnych,
    - zwiększenie dostępności do usług edukacyjnych wykorzystujących nowoczesne narzędzia dydaktyczne.

Dodatkowo uczniowie wezmą udział w wycieczkach połączonych ze spektaklami teatralnymi, seansami filmowymi; w wycieczkach turystyczno ? krajoznawczych; w Festiwalu Kreatywności w Otwocku; warsztatach z zawodowym aktorem.

Fotogaleria


Czy wiesz...

Wwazy bucchero - wyrób ceramiczny o silnie połyskliwej powierzchni, produkowany przez Etrusków w pierwszej połowie VII wieku z czarnej gliny. Lepione ręcznie lub modelowane na kole, przybierały skomplikowane formy, wzbogacone ostrym rozczłonkowaniem kształtu i dekoracją plastyczną. Swój kolor zawdzięczają związkom manganu i delikatnie sproszkowanym substancjom organicznym, dodawanym do gliny.