Gmina Pozezdrze.

Pracownia Garncarstwa Etnicznego w Kamionku Wielkim k. Węgorzewa (z Giżycka jedziemy do Sztynortu i dalej w kierunku Radziej) organizuje 19-20 września pokazy pt. "Ceramika grodzisk pruskich i nie tylko...Spotkanie z mazurskimi garncarzami".

Gazeta Giżycka | 3-9 września 2009 | rubryka: orientuj się | strona: 20 | autor: S.K.

Będą one odbywały się w godzinach 11-17 (wstęp wolny). Można będzie zobaczyć pokaz toczenia na kole, przygotowanie gliny, kruszywa oraz techniki przyrządzania portraw w glinianych naczyniach w połączeniu z degustacją. Instruktorami są prowadzący pracownię: Marta Florkowska i Paweł Szymański. Ciekawostką może być odtwarzanie naczyń glinianych stosowanych w wczesnym średniowieczu przez Prusów (Galindów) żyjących w pobliskich grodziskach w Tarławkach i Węgielsztynie. Oczywiście będą to domniemane rekonstrukcje, ale odtwarzane na podstawie fragmentów naczyń odkrytych w wyniku wykopalisk archeologicznych.

Działania będą realizowane w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2009r. na Warmii i Mazurach "Zabytkom na odsiecz! Szlakiem Grodów, zamków i twierdz"