VII Rydzewski Przegląd Kapel Ludowych i Jarmark Staroci i Rękodzieła 2007

Na "RYDZEWSKA MAJÓWKA"

Głównym celem przeglądu jest podkreślenie tożsamości kulturowej, wymiana doświadczeń oraz pomoc zespołom w szerszej prezentacji dorobku. Majówka pomyślana jest jako impreza propagująca twórców muzyki ludowej oraz jako integrująca przedstawicieli różnych kultur zamieszkujących szeroko rozumiany region Polski Płn.-Wsch., i tak mniejszości litewskie, ukraińskie, niemieckie, białoruskie, Mazurów, Warmiaków, Kurpi, Podlasian i Suwalczan.
[źródło: organizator]

'Ogniem Malowana' zaprezentowała podczas majówki zaprezentowała nieograniczone możliwości toczenia gliny na kole i lepienia. Pokaz spotkał się z dużym zainteresowaniem.

Dla nieobecnych pokazy garncarskie zostały wyemitowane w TVP3.

Fotogaleria